องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ปีนี้ อบต.จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือไม่ครับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการจัดไว้แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นะคะ

(โดย:เอก บ้านใหม่ เขียนเมื่อ:07 เมษายน 2565)

ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ในตำบลครับ

ม.1 ต.ดงกระทงยาม นายสำราญ มาลี ม.2 ต.ดงกระทงยาม นายประภาส เมตตา ม.3 ต.ดงกระทงยาม นายอุทิตย์ เมตตา ม.4 ต.ดงกระทงยาม นายเชิดชัย เปลี่ยนไทย ม.5 ต.ดงกระทงยาม นายสุรพล แนวสา ม.6 ต.ดงกระทงยาม นางสาวศิริวรรณ อินทสร ม.7 ต.ดงกระทงยาม นางสาวชลูด ช่างเก็บ ม.1 ต.หาดยาง นายถาวร แก้วศรี ม.2 ต.หาดยาง นางสาวหทัยกาญจน์ ไชยสมบูรณ์ ม.3 ต.หาดยาง นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี ม.4 ต.หาดยาง นายวินัย ตรีชาวงษ์

(โดย:นายศุภโชค ศรีสมพร 109 (บ้านครูโชค) ตรอกขจรพานิช ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร 0877178821 เขียนเมื่อ:30 พฤศจิกายน 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว