องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796

บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
account_box คณะผู้บริหาร
นายพิศณุ เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
นายพิศณุ เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
นายสุทัศน์ เมตตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสุทัศน์ เมตตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายวิโรจน์ เชื้อวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายวิโรจน์ เชื้อวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายพรชัย มหาโชติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายพรชัย มหาโชติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75