องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796

บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
account_box สมาชิกสภา
นายไพบูลย์ จัดพล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายไพบูลย์ จัดพล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางชลูด ช่างเก็บ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางชลูด ช่างเก็บ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายชุมพล กองศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายชุมพล กองศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายสำราญ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายสำราญ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายสุดใจ ครูศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายสุดใจ ครูศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายประภาส เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายประภาส เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายอุทิตย์ เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายอุทิตย์ เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายสง่า พักตร์ผ่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายสง่า พักตร์ผ่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายเชิดชัย เปลี่ยนไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายเชิดชัย เปลี่ยนไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายสุรพล แนวสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายสุรพล แนวสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายดำรัส วงษ์จ้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายดำรัส วงษ์จ้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายดำรงค์ ลีเสย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายดำรงค์ ลีเสย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายทองดี พาหนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายทองดี พาหนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายโฆษิต สุขมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นายโฆษิต สุขมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวสิรินารินทร์ บัวรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวสิรินารินทร์ บัวรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายสมชาย วันทากูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายสมชาย วันทากูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายวินัย ตรีชาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
นายวินัย ตรีชาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
นางสายชิน เทวิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
นางสายชิน เทวิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46