messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 87
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 196
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 210
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 284
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 310
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 332
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 351
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 279
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 270
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 256
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 280
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 268
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 420
ประกาศเรื่องแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 429
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 413
ประกาศเรื่องแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 422
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2557 | เปิดอ่าน : 395
ประกาศเรื่องแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2557 | เปิดอ่าน : 398
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1