องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศงดจัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยามสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประกาศงดจัดโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ประกาศกำหนดการมาเรียนของเด็กตามมาตรการฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศ งดจัดโครงการสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน (บุญข้าวหลาม) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 246
เดือนนี้ 5,610
เดือนที่แล้ว 7,526
ทั้งหมด 33,271