องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยามครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬาฯ รับสมัครทีมฟุตบอลและทีมเปตอง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการคำนวณและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวัน ปรำจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ ปิดการเรียนการสอนเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศ ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้งหรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บป้ายโฆษณาที่มิได้รับอนุญาตออกจากที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ อบต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บป้ายโฆษณาที่มิได้รับอนุญาตออกจากสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7