องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวันประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและทำการเรียนการสอนแบบ On site ตามปกติ 100% ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศ ปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ขอเชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและทำการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศงดจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและเปิดการเรียนการสอนแบบ On Hand ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนยืพัฒนาเด้กเล้กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file การดำเนินการสำรวจป้ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่องรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6