องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอเชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและทำการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศงดจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและเปิดการเรียนการสอนแบบ On Hand ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนยืพัฒนาเด้กเล้กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file การดำเนินการสำรวจป้ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่องรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file รายงานผลการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5