องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองการศึกษา
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางมณีรัตน์ เมตตา
ครู อันดับ คศ.๑
โทรศัพท์ : 0868282694
นางสาวบุษบา มณีวงษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษา เลื่อนขึ้น
โทรศัพท์ : 0984922965
นางสาวโชติกา สอนปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก