องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
account_box สำนักปลัด
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0949149874
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0949149874
นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0970582565
นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0970582565
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935291916
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935291916
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0854334884
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0854334884
นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0971538298
นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0971538298
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0932424849
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0932424849
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
นายสมจิตร ทองคำสาร
นักการภารโรง
นายสมจิตร ทองคำสาร
นักการภารโรง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73