องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองช่าง
นายวรากร อ่อนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอัญชลี เงินดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
นายช่างโยธา
นายทัตดนัย ช่างเก็บ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนัน ผลศรัทธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)
นายจำเริญ นาแล
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ