องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
insert_drive_file ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศ ยกย่องบุคคลสนับสนุนหน่วยงานต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1