องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file ราคากลาง งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ต.หาดยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
insert_drive_file โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองชวดหัวกรด หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างลานตากข้าวภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
insert_drive_file โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สําหรับป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file โครงการ อุดหนุนสำหรับการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1