ชื่อเรื่อง : โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิแบบงเอนกประสงค์