ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำความสะอาด เพื่อทำความสะอาดแต่ละนัดการแข่งขัน (ตามโปรแกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง