ชื่อเรื่อง : ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง