ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมบริการติดตั้งและรื้อถอน (ตามโปรแกรมการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง