ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิดในการแข่งขันฟุตบอลและเปตอง ตามโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง