ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองบ้านเหนือบริเวณที่นานายสวง กัณหาพันธื หมู่ที่ ๒ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง