ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังปากคลองป่าช้าดอนใหญ่ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7 ตำบลดงกระทงยาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง