ชื่อเรื่อง : จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการวางท่อประปา บ้านต้นตาล หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง