ชื่อเรื่อง : จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการวางท่อประปา บ้านสนามโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง