ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๗๒๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง