ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง