ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมล้างทำความสะอาด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง