ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 3,๙๐๔ กล่อง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง