ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๓๕ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง