ชื่อเรื่อง : ซื้อไฟไซเรนและไฟฉุกเฉิน เพื่อติดรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๓๕ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง