ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุด PPE ๗๐ แกรม ผ้า PP+PE เป็นไพรพิลีนเคลือบ PE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง