ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง