ชื่อเรื่อง : จ้างในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พนะบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง