ชื่อเรื่อง : บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
รายละเอียด : บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม กับ วิสาหกิจบ้านดงโฮมสเตย์
ชื่อไฟล์ : KM1y4iZMon42020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้