องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
folder ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประกาศใชัข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96