messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder รายงานประชุมสภาอบต.
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
21 - 40 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2