messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder รายงานประชุมสภาอบต.
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 53
find_in_page ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
find_in_page ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 172
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 156
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 143
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 130
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 150
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 164
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 159
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 155
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3