messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview72
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview352
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview176
ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview178
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview161

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ